15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Cena za śmieci poszybuje w górę!

Gmina Szamotuły powita jesień podwyżkami

Radnym gminy Szamotuły przedłożony został projekt zakładający wprowadzenie od 1 października tego roku podwyżki w opłacie za śmieci zbierane w sposób selektywny. Podwyżka będzie wysoka. Bardzo wysoka.

Za ich odbiór mieszkańcy mają uiszczać nie 27 zł jak do tej pory, a 38 zł, czyli o 11 zł więcej. W przekazanym radnym projekcie uchwały ustalono wstępnie, że w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregowania śmieci, dana osoba w skali miesiąca zostanie obciążona kwotą 76 zł.

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek zaznacza, że zamiar zastosowania większych opłat za odbiór śmieci wynika z dużego wzrostu ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów. W odniesieniu do różnych kategorii odpadów, ich objętość zmieniła się następująco: śmieci zmieszane – wzrost o 18,06 procent, tworzywa sztuczne – wzrost o 67,88 procent, szkło – wzrost o 143,30 procent, papier  – wzrost o 112,61 procent, odpady BIO – wzrost o 106,32 procent.

Burmistrz wskazuje ponadto na fakt, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy poszybowały w górę ceny, zarówno odbioru, jak i zagospodarowania odpadów.

Cena za odbiór odpadów zmieszanych zwiększyła się o 26,16 procent, za tworzywa sztuczne, szkło, papier – cena została podwyższona o 44,68 procent, za  odbiór odpadów BIO opłatę podniesiono o 26,15 procent. Za odbiór wielkogabarytów trzeba  płacić o 166,66 procent więcej. Gmina obciążona jest również pokaźniejszymi kosztami zagospodarowania śmieci. W przypadku szkła koszty te wzrosły o 159,46 procent. Za zagospodarowanie bioodpadów samorząd miejski płaci o 13,68 procent więcej, a za zagospodarowanie wielkogabarytów trzeba wyłożyć kwotę o 34,29 procent pokaźniejszą od poprzednio ustalonej.

Burmistrz Kaczmarek tłumaczy, że powyższe uwarunkowania spowodowały drastyczny skok ponoszonych przez gminę w 2021 roku kosztów. W 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów przeznaczono łącznie 7 163 805,58 zł, a w 2021 roku gmina wydała na ten sam cel niemalże 11 120 000 zł.

Włodarz Szamotuł zaznacza, że zaproponowana nowa stawka za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi mieści się w granicach wyznaczonego przepisami prawa maksymalnego progu i pozwoli zbilansować koszty funkcjonowania systemu śmieciowego w 2022 roku. Burmistrz nadmienia, że będzie to możliwe jeśli nie nastąpi dalszy wzrost ilości odpadów, wytwarzanych przez mieszkańców.

(red.)

Poprzedni
Następny