15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Będzie remont starej poczty

Są już środki na dokumentację

 

            Podczas obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Pniewy radni przyjęli między innymi uchwałę w sprawie zmian budżetowych na rok 2021. Jedna z nich dotyczy renowacji zabytkowego budynku hotelu starej poczty.

Radni zdecydowali o zmniejszeniu dochód budżetu o kwotę 3.178.806,62 zł. Zmiana związana była głównie z przyjęciem pod koniec grudnia, do budżetu roku 2020 częściowego dofinansowania (ponad 3 mln zł) przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. 17 grudnia, przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2021, dochód ten w całości zaplanowany był w roku 2021. Dokonano zwiększenia subwencji w części oświatowej o 107.300 zł. Do budżetu przyjęto środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, w kwocie 178.110 zł. W miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowano wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W tej samej uchwale zwiększono wydatki budżetu o kwotę  6.056.731,87 zł.

 

Karmin, Jakubowo, Pniewy

Do planu finansowego wprowadzono nowe zadania. Do nich należą między innymi zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie, przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową w Jakubowie, budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach, budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach, budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ul. Słonecznikową i ul. Hiacyntową, przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, przebudowa nawierzchni ul. Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową, z płyt betonowych, zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia drogi w obrębie ul. Spacerowej i Strzeleckiej, renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I (dokumentacja projektowa 150.000 zł), wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Targowej 14, modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej. Jednym z nowych zadań wprowadzonych do budżetu jest renowacja budynku starej poczty i hotelu. Samorządowcy zapisali na ten cel środki w wysokości 150.000 zł na pierwszy etap – dokumentację projektową.

 

Symbol Pniew niszczeje

Hotel starej poczty jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym pniewskim zabytkiem. Od lat budynek niszczeje. Od strony północnej są już znaczące ubytki w elewacji. Stara poczta i przyległy do niej hotel mocno są związane z historią miasta, a szczególnie z pocztą dyliżansową. Obiekt hotelowy pochodzi z czasów kiedy trakty komunikacyjne były ściśle powiązane z kursowaniem stałej poczty, która z czasem została przekształcona w komunikację pasażersko- pocztową. Miało to miejsce w pierwszej połowie XIX w. Kiedy Prusacy włączyli Pniewy do zaboru pruskiego, zorganizowali łączność pocztową między wieloma miastami, a w Pniewach znajdował się jeden z przystanków. Wówczas przez miasto rocznie przejeżdżało tysiące ludzi. W pierwszej połowie XIX w. w związku z tak dużym ruchem, powstał budynek poczty, w którym znajdował się hotel z gospodą dla podróżujących. Można tam było zjeść posiłek i odpocząć. Na tle innych poczthalterii, ta znajdująca się w Pniewach słynęła z efektywnego wystroju wnętrz i doskonałej kawy. W okresie świetności poczthalterii w Pniewach gościli tu znakomici podróżni: Józef Ignacy Kraszewski, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, a także Teofil Lenartowicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki.

Poprzedni
Następny