15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

130 lat pniewskiej OSP

Powiatowy Dzień Strażaka w Pniewach

            Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się w Pniewach. Połączone były z jubileuszem 130-lecia działalności jednostki OSP Pniewy. W uroczystościach uczestniczyli między innymi Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz Matczak, parlamentarzyści, samorządowcy, druhowie nie tylko z powiatu szamotulskiego.

Uroczystość rozpoczęto od mszy św. w pniewskim kościele farnym, sprawowanej wspólnie przez kapelana strażaków w powiecie szamotulskim ks. Tomasza Renna i proboszcza pniewskich parafii ks. Wojciecha Słomińskiego. Część oficjalna odbywała się na pniewskim rynku. W szeregu ustawiono kilkanaście wozów bojowych, ze wszystkich gmin powiatu szamotulskiego. Wśród pocztów sztandarowych, oprócz jednostek OSP z terenu powiatu, sztandar jednostki OSP z Radkowa (partnerska gmina z woj. dolnośląskiego) oraz sztandar związku kominiarzy. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości nadbrygadierowi  Dariuszowi Matczakowi Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przez mł. kpt. Jakuba Łyko dowódcę uroczystości. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej, a Pniewska Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy.

Na płycie pniewskiego Rynku gości witał współgospodarz uroczystości, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach st. bryg. Ireneusz Pers. W roli współgospodarzy towarzyszyli mu Zenon Pawlaczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach oraz Adam Zbucki – prezes OSP Pniewy. W wydarzeniu udział wzięli między innymi Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, posłowie na Sejm RP Marta Kubiak i Marcin Porzucek, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nadbrygadier Dariusz Matczak, Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Rafał Zimny, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu szamotulskiego, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szamotułach dh Zenon Pawlaczyk, Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach mł. insp. Waldemar Dobrychłop, prezesi Zarządów Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku OSP.

Uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka były okazją do wręczenia medali, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznakę św. Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej” druhom Zdzisławowi Dziurleja (wręczenie nastąpiło na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Gnieźnie) oraz Leszkowi Nawrockiemu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrny medal „Za długoletnią służbę” st. kpt. w stanie spoczynku Wiesławowi Działo (wręczenie nastąpiło na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Gnieźnie). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. bryg. Ireneuszowi Persowi (wręczenie nastąpiło na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Gnieźnie). Wyższe stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej otrzymali: młodszy aspirant Gracjan Coda, młodszy aspirant Artur Stochaj, ogniomistrz Robert Tomkowiak, ogniomistrz Michał Walotek, młodszy ogniomistrz Krzysztof Antkowiak, młodszy ogniomistrz Mateusz Błażewicz, młodszy ogniomistrz Bartłomiej Kosicki, młodszy ogniomistrz Bartosz Michalak,  młodszy ogniomistrz Bartosz Środecki,  młodszy ogniomistrz Krystian Urbaniak, starszy sekcyjny Dawid Gacek, starszy sekcyjny Hubert Nowak, sekcyjny Przemysław Błaszyk, sekcyjny Mikołaj Skąpski, sekcyjny Michał Turek, starszy strażak Damian Czarnkowski, starszy strażak Mateusz Śmigielski. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem st. kpt. Marcina Kinę. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyróżnił z okazji Dnia Strażaka nagrodą pieniężną asp. Michała Kaczmarka.

Podczas uroczystości Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Dariusz Matczak oraz Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego wręczyli Komendantowi Powiatowemu PSP w Szamotułach promesę na zakup nowego samochodu pożarniczego drabiny SD 30.

Drugą część pniewskich uroczystości poświęcono wspomnieniu jubileuszu 130-lecia OSP Pniewy. Rys historyczny jednostki przedstawił prezes Adam Zbucki. – Historia jednostki zaczęła się 7 września 1893 roku. W tym dniu ówczesny burmistrz miasta Woyth zwołał grono obywateli do sali restauratora Kullaka w Rynku, w celu utworzenia w mieście Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebrani jednomyślnie zaakceptowali przedstawioną propozycję. Wyłoniono założycielski komitet oraz powołano komisję dla opracowania statutu towarzystwa. Konstytucyjne zebranie zwołano na dzień 14 października 1893 roku. Przyjęto na nim przedstawiony przez komisję projekt statutu, a do Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpiło 74 obywateli. Dwa dni później, statut został zatwierdzony przez magistrat. Pierwszym naczelnikiem wybrano Karola Schradera – przedstawiał prezes Adam Zbucki. Dziś jednostka jest ważnym ogniwem ratowniczo – gaśniczym w powiecie szamotulskim. Rocznie strażacy wyjeżdżają do około 200 zdarzeń zarówno na terenie powiatu szamotulskiego, jak i sąsiednich – nowotomyskiego, czy międzychodzkiego.

Z okazji jubileuszu 130-lecia OSP Pniewy, Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pniewach nadało członkom OSP Pniewy odznaczenia za wysługę lat. Odznaczenie za 10 lat służby odebrali druhowie: Marcin Biniaś, Bartosz Klimek, Natalia Konieczna, Anna Krzewina-Grajewska, Bartłomiej Maćkowiak, Piotr Patrzyk, Przemysław Pawłowski, Michał Potomski i Łukasz Zimoń. Za 20 lat służby odznaczenia otrzymali: Adrian Fitzner, Michał Klimek, Michał Piechocki, Julian Potomski i Waldemar Pruss. Odznaczenia za 25 lat służby przyznano: Andrzejowi Hładki, Waldemarowi Koniecznemu, Edwinowi Krzyżagórskiemu oraz Bernadecie Puk. 30 lat służby obchodzili: Krzysztof Maciejewski i Aleksander Zaporowski. Pięć lat dłuższym stażem legitymują się: Jarosław Beńka i Marek Wendt. 40-lecie służby obchodzili druhowie: Tomasz Maciejewski, Tadeusz Marszałkiewicz i Dariusz Nowicki. 45 lat służby było okazją do wręczenia odznaczeń Barbarze Dorożała i Jackowi Martyńskiemu. Złoty jubileusz, 50 lat służby obchodzą: Kazimierz Białas, Edward Cyraniak, Henryk Sobisiak i Ryszard Woźniak. O pięć lat wcześniej do OSP wstąpił Włodzimierz Janiszewski. Najstarsi druhowie obchodzili jubileusz 60 i 65 lat służby. Odznaczenie za 60 lat służby odebrał Zdzisław Dziurleja, a za 65 lat Kazimierz Misiewicz. Ponadto Zdzisław Dziurleja został uhonorowany przez druhów z OSP Pniewy symbolicznym toporem. W trakcie uroczystości wręczono również decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów z powiatu szamotulskiego.

Podczas uroczystości do zebranych zwrócili się między innymi wojewoda Michał Zieliński, parlamentarzyści Marta Kubiak i Marcin Porzucek, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak, wicestartosta Rafał Zimny, burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.   Po wystąpieniu gości dowódca uroczystości mł. kpt. Jakub Łyko złożył meldunek o zakończeniu uroczystości Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbrygadierowi Dariuszowi Matczakowi. Po oficjalnej części uroczystości nastąpił przemarsz pododdziałów i przejazd samochodów pożarniczych ulicami miasta do parku miejskiego w Pniewach gdzie odbył się festyn strażacki.

***

Jubileusz 130-lecia jednostki OSP Pniewy świętowano w tym roku przez kilka tygodni. Pierwszą imprezą, która odbyła się 7 maja był bieg strażacki, w pełnym umundurowaniu. Tydzień później odbył się rajd rowerowy. 27 maja, na stadionie w Pniewach strażacy z całej gminy rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Ponadto w maju zorganizowano Gminny Dzień Strażaka dla jednostek z całej gminy oraz spotkanie z druhem Waldemarem Prussem, autorem książki „Strażak. Życie w ciągłej akcji”.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie (1): Uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka odbywały się na pniewskim Rynku

Zdjęcie (2): Druh Leszek Nawrocki został odznaczony medalem św. Floriana

Zdjęcie (3): Komendant Powiatowy PSP otrzymał promesy na zakup sprzętu

Zdjęcie (4): Podczas uroczystości członkom OSP Pniewy wręczono medale za wysługę lat

Zdjęcie (5): Druh Zdzisław Dziurleja odebrał symboliczny topór

Poprzedni
Następny